Jak se léčí hereditární angioedém?

 

Neléčená ataka hereditárního angioedému (HAE) se může postupně zhoršovat během 12 až 24 hodin. Obvykle odeznívá za 1 až 5 dní. Léčba HAE by měla zamezit rozvoji atak HAE nebo je alespoň výrazně potlačit. Léčbu je třeba přizpůsobit individuálním potřebám a životnímu stylu Vašeho pacienta. Tímto přístupem se snižuje celková zátěž související s HAE. 1,2

 

Podle doporučených postupů Světové alergologické organizace (WAO) pro léčbu HAE z roku 2017 používáme 3 léčebné
strategie:

Doporučení WAO/EAACI:

„U všech atak doporučujeme:

 • 1. Zvážit podání léků určených pro léčbu akutního stavu. Léčit všechny ataky, které zasahují nebo by mohly zasáhnout horní cesty dýchací. 2. Zvážit podání „on-demand“ léčby. 3. Zvážit léčbu akutního stavu. Léčit všechny ataky, které zasahují nebo by mohly zasáhnout horní cesty dýchací.
 • Léčit ataky co nejdříve.
 • Léčit buď pomocí C1-inhibitoru, ecallantidu* nebo icatibantu.“3

Doporučení WAO/EAACI:

„U všech atak doporučujeme:

 • 1. Zvážit podání léků určených pro léčbu akutního stavu. Léčit všechny ataky, které zasahují nebo by mohly zasáhnout horní cesty dýchací. 2. Zvážit podání „on-demand“ léčby. 3. Zvážit léčbu akutního stavu. Léčit všechny ataky, které zasahují nebo by mohly zasáhnout horní cesty dýchací.
 • Léčit ataky co nejdříve.
 • Léčit buď pomocí C1-inhibitoru, ecallantidu* nebo icatibantu.“3
 • Doporučení WAO/EAACI:

  “Doporučujeme krátkodobou profylaxi před zákroky, které by mohly vyvolat ataku HAE.”3

 • Doporučení WAO/EAACI:

  “Doporučujeme krátkodobou profylaxi před zákroky, které by mohly vyvolat ataku HAE.”3

 • Doporučení WAO/EAACI:

  “Doporučujeme zvážit u pacientů dlouhodobou profylaxi při každé návštěvě. Je třeba brát v úvahu celkovou zátěž onemocnění a preference pacienta.”3

 • Doporučení WAO/EAACI:

  “Doporučujeme zvážit u pacientů dlouhodobou profylaxi při každé návštěvě. Je třeba brát v úvahu celkovou zátěž onemocnění a preference pacienta.”3

Dostupnost léčby se v jednotlivých zemích liší.

 

*Dostupné pouze v USA.

Doporučené postupy péče o pacienty s HAE – informační list

1. Podívejte se na nejnovější doporučení WAO/EAACI týkající se péče o pacienty s HAE. 2. Podívejte se na nejnovější doporučení WAO/EAACI jak přistupovat ke svým pacientům s HAE.

Vzdělávejte se pomocí videa:

Nový pohled na prevenci & léčbu akutní ataky: Hlavní body z doporučených postupů WAO/EAACI pro rok 2017

Podívejte se na aktualizovaný přehled doporučených postupů pro léčbu od prof Marcuse Maurera.

 

Vezměte prosím na vědomí, že aktuální doporučené postupy pro léčbu jsou určeny pouze pro pacienty s HAE typu 1 a typu 2; patogeneze jiných forem HAE není dostatečně popsána a možnosti léčby tudíž nemusí být stejně efektivní.3