Vliv hereditárního angioedému může být pociťován i mimo ataky

 

Možná znáte projevy a příznaky hereditárního angioedému (HAE). Je však důležité vyhodnotit celkový vliv choroby na život pacienta, abyste mohli společně nastavit optimální léčbu.

 

Hereditární angioedém ovlivňuje způsob života pacientů

 

Dokonce i poté, co příznaky ataky odezní, může být pacient hereditárním angioedémem omezován. Mnohým pacientům řídí očekávání ataky HAE to, co mohou či nemohou dělat. 1

Z důvodu nepředvídatelné povahy onemocnění někteří pacienti popisovali v každodenním životě vysokou míru stresu a úzkosti. Tyto pocity jsou připisovány1,2:

 • Přerušení sociálního života
 • Narušeným vzdělávacím ambicím
 • Úzkosti z budoucích atak
 • Strachu z předání HAE svým dětem

Kromě nadměrné absence a snížení produktivity pacienti uvádějí, že jim HAE takto brání v jejich kariéře nebo vzdělání:5,6:

 • Ovlivňuje další možnosti vzdělávání*
 • Zabraňuje, aby se mohli ucházet o určitou pracovní pozici
 • Způsobuje, že se musí vzdát pracovní pozice nebo ji musí změnit

 

 

 

 

 

Dobré vědět

38 % pacientů s HAE mělo klinicky významnou úzkost a 14 % mělo klinicky významné deprese; u běžné populace je to 3,6 % a 4,4 %.*3,4

 

Z tohoto důvodu pacienti často omezují1,2:

 • Cestování a dovolenou
 • Některé záliby
 • Sport a jiné fyzické aktivity
 • Společenské události

 

Zdaleka se nejedná jen o rušení plánů - mnozí pacienti tyto aktivity zcela vymažou ze svého života. 1
Vzdělávejte se pomocí videa:

Poslechněte si, jak o svých zkušenostech mluví pacientka s HAE.

Opětovné zhodnocení skutečné zátěže hereditárního angioedému

Podívejte se, jak spolu se svými pacienty můžete snížit zátěž spojenou s HAE

 

*Na základě dotazníku o pracovní produktivitě a narušení aktivity (n = 457) distribuovaného ve Spojených státech v období
listopad 2007 až leden 2008.6
†Na základě kvantitativního zhodnocení průzkumu (n = 186) v rámci evropské studie z roku 2011 Hereditární angioedém – Zátěž této choroby.3