Jak se hereditární angioedém diagnostikuje?

 

Stanovení diagnózy začíná rozhovorem s Vaším lékařem. Hereditární angioedém (HAE) je velmi vzácné onemocnění, a proto o něm slyšelo jen málo lidí. Jen někteří lékaři jsou s touto chorobou blíže seznámeni. Je také pravdou, že většina lékařů se nikdy nesetká s pacientem, který by trpěl HAE. Proto může být určení správné diagnózy obtížné.

 

Dobré vědět

Můžete mít HAE i v případě, že nikdo jiný ve Vaší rodině touto chorobou netrpí. Jeden ze čtyř případů HAE je způsoben spontánní genetickou mutací.

Průvodce rozhovorem

Pokud si myslíte, že můžete mít HAE, stáhněte si tohoto průvodce, abyste mohli zaznamenat svoje příznaky a následně si o nich promluvit s lékařem.

 

 

Testy k potvrzení diagnózy HAE

Pokud se Váš lékař domnívá, že můžete mít HAE, bude k potvrzení diagnózy nutné provedení laboratorního vyšetření z krevního vzorku. Vyšetření stanoví, jakou máte hodnotu proteinu zvaného C1-inhibitor. Lékaře budou zajímat také další údaje. Důležitá je informace o tom, jak Vaše příznaky reagují na podání určitých léků. Dotazováni budete také na Vaši rodinnou anamnézu.