Hereditární angioedém a rodina

 

Hereditární angioedém (HAE) se obvykle vyskytuje v rámci rodin. To je důvod, proč se nazývá hereditární, tedy „dědičný“. Pokud má jeden z rodičů HAE, u každého dítěte bude 50% riziko, že zdědí gen pro HAE. Pokud dítě toto onemocnění nezdědí, nebude je předávat ani budoucím generacím.

 

V provedeném průzkumu měli lidé s HAE průměrně 2 nejbližší a 2 vzdálenější příbuzné, kterým bylo také diagnostikováno HAE.* To znamená, že jako diagnostikovaný pacient můžete mít příbuzné, kteří mají HAE.

 

Vyzvěte své příbuzné, aby se poradili s lékařem ohledně vyšetření na HAE.

 

HAE je vzácné, a proto nemusí být někteří lékaři obeznámeni s tím, jak se projevuje. Můžete navrhnout svým příbuzným, aby situaci probrali se svým lékařem, a podpořit je, aby se nechali vyšetřit. Pokud má váš příbuzný zájem najít lékaře, který má s HAE zkušenosti, předejte mu kontakt na lékaře z vašeho HAE centra.

*V celosvětovém průzkumu s 313 osobami s HAE.